Azi despre sM 4.1…..

Unul din principiile de selectie pentru aceasta submasura este sectorul prioritar: S2 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor).

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului: Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investiţiei prevăzute în proiect. Asadar, punctarea se face pentru primul an de monitorizare si verificarea acestui criteriu se va face in perioada de monitorizare…cumva cred ca unii vor fi verificati si altii nu, doar ca este recomandat ca toata lumea sa faca asa cum a scris si cum s-a punctat.

Desi punctarea se va face pentru primul an de monitorizare, conform prevederilor din Fisa generala de verificare a proiectului, publicata pe site-ul AFIR: “In cazul modernizarilor se va verifica daca solicitantul detine doc. 13.1 pentru punctarea la subpunctele a) (solicitantii care obtin seminte si material saditor) si doc. 13.2. pentru subpunctele b) (solicitantii care fac productie). Pentru investitii noi, acest subpunct se va scora in functie de mentiunile din SF si din prognozele economice”

In cadrul formularului Cererii de finantare avem urmatoarele documente:

” 13.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUISĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ŞI PRELUCRARE ASEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR.
13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziţii a seminţelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de analiză oficială cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta oficială).”

Analizand textual, asa cum ne-am obisnuit, aceste mentiuni s-ar  traduce asa:

  • Pentru proiectele care vizeaza modernizarea exploatatiei agricole (definita in Ghidul Solicitantul ca fiind: “Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN”, pentru a primi punctaj la criteriul de selectie P2 se vor prezenta la cererea de finantare documentele de la punctul 13.2., pentru cei care fac productie si documentele de la 13.1 pentru cei care produc seminte.
  • Conform prevederilor din Fisa de verificare a proiectului, pentru proiectele care prevad investitie noua (adica cei care nu au desfasurat activitate agricola anterior depunerii proiectului) evaluarea criteriului de selectie S2 se va face pe baza informatiilor prezentate in cadrul SF si nu se vor prezenta documentele 13.1. si 13.2.
  • Conform prevederilor din Fisa de verificare a proiectului pentru proiectele care prevad modernizarea investitiei, la depunerea cererii de finantare se prezinta facturi pentru cultura/grupa de cultura majoritara respectiv autorizatia de producere a semintelor pentru cei care se puncteaza la seminte si material saditor.

Care este logica prezentarii unor documente fiscale pentru o cultura propusa (asta avand in vedere ca punctarea se face pe baza unor prognoze)? Nu as sti exact sa raspund la aceasta intrebare, dar se pare ca conform informatiilor primite de catre mine de la Relatii Publice AFIR, respectiv AM, aceste documente sunt necesare la cererea de finantare pentru a fi punctat in cadrul S2. In alt motiv al prezentarii acestor documente este de ai forta pe cei care cultiva in prezent cereale sa ramana pe cereale pentru a nu mai primi artificial 1 punct pentru culturile oleaginoase si proteice.

Dar pentru ca la nivel de OJ-uri/CR-uri presupun si stiu din unele surse ca inca nu s-a tinut cont de aceasta prevedere in evaluarea proiectelor ar fi corect din partea AFIR central sa isi informeze  oficiile si centrele teritoriale pentru o evaluare corecta si unitara a proiectele. Nu ar fi corect ca unele proiecte sa primeasca punctajul si altora sa li se dea jos.

Mai jos postez raspunsul primit de la Relatii Publice:

” Stimata doamna Samoila,
Referitor la solicitarea dvs., va informam ca punctajul aferent criteriului de selectie nr. 2 se va acorda conform mentiunilor din Ghidul solicitantului si a Fisei de verificare  generala a proiectului  (E 2.1). Astfel, solicitantul trebuie sa prezinte, la depunerea proiectului, documentul  13.1 pentru punctarea in cadrul subpunctelor a) (solicitantii care obtin seminte si material saditor) si documentul 13.2 pentru subpunctele b) (solicitanții care fac productie). De asemenea, va informam ca nu sunt realizate informari la nivel de CRFIR/ OJFIR cu privire la acest aspect.
Va facem cunoscut faptul ca raspunsul de mai sus a fost formulat in acord cu sensul intrebarii adresate si nu reprezinta/ substituie procesul de evaluare si verificare a Cererii de Finantare, orice decizie asupra acestuia fiind luata ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale.”

Proiecte de succes!!!!

 

 

 

 

 


1 comentariu la “Evaluare SM 4.1.!!!”
  1. iulian Paraschiv a spus:

    O noua “SOPARLITZA” marca AFIR. Felicitari! O gramada de proiecte vor fi depunctate. Dar nu-i bai…. are balta peste! Cand sunt bani putini (si asta numai din vina AFIR), sunt unii pe la Bucuresti care pun tot felul de capcane in procedura pentru a se asigura ca anumite [roiecte vor avea sansa la finantare(parerea mea). “Cine-mparte, parte are . Si de restu-n-cot il doare”

Comentariul tau