Conditii artificiale..conditii artificiale…si iarasi conditii artificiale, DAR de fapt, ce sunt conditiile artificiale? Se pare ca … nu e asa asa de rau pe cat mi-am inchipuit, eu cel putin!  Am scos cateva exemple de cazuri „exceptionale” de conditii artificiale. Exceptionale prin faptul ca sunt beneficiari de proiecte care au depus contestatii si ce sa vezi, surpriza – CONTESTATII ADMISE !!!. Concluzia  trasa de mine e ca as fi putut depune muuuult mai multe proiecte dar… am fost prea „dura” cu potentialii mei clienti. Am avut multe situatii asemanatoare cu cele descrise mai jos si le-am refuzat, recomandand oamenilor sa nu depuna proiect pentru ca vor fi acuzati de „creare conditii artificiale” Acum…. NU MAI INTELEG NIMIC. De ce expertii AFIR o dau inainte cu respingerea proiectelor si CC admite contestatiile? Undeva este o ruptura…..

 • CONTESTATIE ADMISA – SC ANDROANGUS SRL – PROIECT INTRAT LA FINANTARE – sm 4.1 – zona montana

Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– Solicitantul  SC ANDROANGUS SRL are ca asociat unic si administrator pe STREJUŢ ANDREEA ROXANA.

Terenul pe care solicitantul doreste sa realizeze investitia se  afla in localitatea Cârțișoara, jud. Sibiu si a fost achizitionat  in 30 iunie 2015 conform  Contract Vânzare Cumpărare cu Încheiere de autentificare nr. 1328/30 iunie 2015, de la ȘARI MARIUS TEODOR și ȘARI GEORGETA CLAUDIA proprietari asupra cotei de 1/1 parte din imobilul – teren fâneață cu suprafata de 19.400 mp (neîmprejmuit) situat în intravilanul localitații Cârțișoara, număr administrativ 118B, județul Sibiu, înscris în CF nr. 102007 a localității Cârțișoara cu număr cadastral 102007;

-Asociatul majoritar al solicitantului SC ANDROANGUS SRL doamna STREJUŢ ANDREEA ROXANA si persoanele fizice de la care a cumparat terenul unde doreste sa realizeze investitia, domnul ȘARI MARIUS TEODOR și doamna ȘARI GEORGETA CLAUDIA – au domiciliul la aceiasi adresa respectiv : Municipiul Sibiu, Str. PRINCIPATELE UNITE, Nr. 34, Judet Sibiu așa cum reiese din documentul amintit anterior (contract de vânzare cumpărare);

-Din consultarea bazei de date a ONRC rezultă faptul că atât domnul ȘARI MARIUS TEODOR cât și ȘARI GEORGETA CLAUDIA, sunt actionari în firme care au acelasi domeniu de activitate cu al solicitantei SC ANDROANGUS SRL, Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 0141 – Creşterea bovinelor de lapte   respectiv :

– Domnul ŞARI MARIUS TEODOR este asociat in  SC EM SERV SRL având o cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50% , si are  punct de lucru la următoarea adresă: Sat Cârţişoara, Comuna Cârţişoara, Nr. 118A, Judet Sibiu Act sediu: Contract de închiriere, nr. 18 din data 26.03.2014 emis de COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL, Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 0141 – Creşterea bovinelor de lapte;

– Doamna ȘARI GEORGETA CLAUDIA este asociat unic în COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL, cu sediul în Sat Cârţişoara, Comuna Cârţişoara, STREZA CÂRŢIŞOARA, Nr. 118, Judet Sibiu, Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 0141 – Creşterea bovinelor de lapte .  Conform Bazei de date APDRP – SC COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL a fost beneficiarul unui proiect finanțat prin PNDR ”Construcție grajd vite” având cod proiect C121C011073400002, proiect care in acest moment figureaza ca finalizat.

– Din cele prezentate anterior, rezulta faptul că atat solicitantul SC ANDROANGUS SRL cat si SC EM SERV SRL se afla situate in vecinatatea beneficiarului SC COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL si terenul pe care sunt situate aceste firme provine de la SC COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL sau de la asociatul unic al acestuia : (Contract de închiriere, nr. 18 din data 26.03.2014 emis de COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL in cazul SC EM SERV SRL respectiv Contract Vânzare Cumpărare cu Încheiere de autentificare nr. 1328/30 iunie 2015 in cazul SC ANDROANGUS SRL);

– La pagina 54 din SF al proiectului SC ANDROANGUS SRL este prezentat tabel cu contracte de arendă unde figureaza Contract nr. 130 /29.12.2014 cu suprafață 6,64 ha fâneata – arendator ȘARI GEORGETA CLAUDIA.

 – Din Formulare de miscare  pag 426  -427 din SF reiese faptul ca vacile achizitionate de solicitanta proivin din Cârţişoara, nr 118 (adresa SC COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL)

– CONFORM  Registrului Animalelor in Exploatatia RO 1445440300 data de intrare a bovinelor este 10.02.2015, anterior cumpararii terenului pe care se va realiza investitia (30 iunie 2015) iar la pag. 51 din SF se mentioneaza faptul ca animalele sunt lasate in stabulație libera pe terenul arendat si pe cel pe care va fi realizata investitia pana se va construi adapostul pentru animale si restul obiectivelor prevazute prin proiect…….

Din cele prezentate anterior in legaturile existente intre solicitantul SC ANDROANGUS SRL si  beneficiarul FEDR SC COMPLEX TURISTIC TRANSFĂGĂRĂŞAN SRL, se poate concluziona faptul ca solicitantul a incercat crearea de conditii artificiale prin crearea de entitati juridice disticte pentru a beneficia de o cofinantare mai mare  in cadrul ”Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)” respectiv procentul de cofinantare creste cu  20% , in cazul solicitantului nostru cofinantarea este de 90% fiind  ferma de dimensiune medie (cu dimensiunea până la 250.000 SO) si proiect integrat.

– Referitor la punct 5 s-a bifat NU deoarece solictantul nu a prezentat doua oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 euro (34.739 proiectare si inginerie si 70.000 euro consultanta) si una pentru servicii a caror valoare este mica de 15.000 (7502 euro asistenta tehnica ) conform devize financiare

 

 • CONTESTATIE ADMISA S.C. ARENDAGRO S.R.L — ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU S.C. ARENDAGRO S.R.L.
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– Reprezentantul legal al sc ARENDAGRO srl , CIOBANU MIIHAITA este reprezentant legal si asociat unic la sc AVIA-AGRO-PLANT srl si la II CIOBANU MIHAITA ( cod CAEN principal 0111)

Atat sc ARENDAGRO srl cat si sc AVIA-AGRO-PLANT srl au beneficiat de fonduri europene prin masura 121 , pentru achizitie de utilaje agricole , ambele proiecte fiind finalizate.

In urma analizei aprofundate s-au constatat urmatoarele :

-cele doua societati si intreprinderea individuala au sediu social comun. Sc ARENDAGRO srl a inchiriat un spatiu de la sc AVIA-AGRO-PLANT srl conform contractului de inchiriere nr. 1/06.01.2010, asa cum reiese din certificatul ONRC iar II CIOBANU MIHAITA detine un spatiu cu contract de comodat de la sc AVIA -AGRO-PLANT srl

-exploatatiile agricole ale sc ARENDAGRO srl si sc AVIA-AGRPLANT srl se regasesc pe raza aceleiasi localitati : Negru Voda

– in anul 2014 sc ARENDAGRO srl preia in arenda teren agricol (10.28 ha) de la sc AVIA-AGRO-PLANT srl

-la vizita in teren s-au prezentat facturi din care reiese faptul ca SC ARENDAGRO srl achizitioneaza o parte din samanta necesara, de la sc SC AVIA-AGRO-PLANT srl si , in acelasi timp vinde o parte din productie catre sc AVIA-AGRO-PLANT srl.

-in urma analizei gamei de utilaje detinute de sc AVIA-AGRO-PLANT srl , de cele detinute de sc ARENDAGRO srl si de cele pe care sc ARENDAGRO srl doreste sa le achizitioneze prin prezentul proiect consideram ca s-a creat un flux tehnologic si economic intre cele doua societati.

 

 • CONTESTATIE ADMISA – GHESU C. MITICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – MODERNIZAREA EXPLOATATIEI  PRIN  ACHIZITIA DE  UTILAJE  AGRICOLE  PERFORMANTE
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– Tinind cont de faptul ca la ORC s-a gasit acelasi sediu si acelasi telefon, pentru 2 beneficiari, respectiv GHESU ELENA-care este beneficiar pe masura 312 si GHESU MITICA- cu toate ca sotul la acea data 2009 era inregistrat in APIA, am solicitat contract de prestari servicii si facturi platite prestatorului. Domnul GHESU M ,prezinta prin mail,contract de comodat nr 2 /01/01/2012 incheiat intre Ghesu Mitica si Ghesu Mitica PFA si contract de prestari servicii  incheiat cu GHESU ELENA in data de 2/01.10/2011.Utilajele au fost achizitionate in 2010.Din aceste date rezulta creare de conditii artificiale, utilajele fiind luate pentru familie, nu pentru prestare la terti. sunt prezentate si facturile31/22/10/2015;32/25.102015;34/28.10/2015, toate cu GHESU ELENA. Cu toate acestea, are contract de prestari servicii inca din anul 2011cu aceasta.MENTIONEZ CA LA DEPUNERE PROIECT PE MASURA 41., CONTRACTUL PE 312 ERA IN MONITORIZARE.

 • CONTESTATIE ADMISA – SC FARM NUTRITION SRL – CONSTRUIRE FERMA DE PORCI
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– Criterii neindeplinite : EG 2, EG5 si EG12

SC BIG BELLY HOUSE SRL a depus cererea de finantare cu nr. 0410A000071521400479 in data de 10/8/2015 4:30 PM.

In documentele depuse de catre solicitantul SC BIG BELLY HOUSE SRL,  in cap. E al cererii de finantare – Lista documentelor anexate proiectelor aferente masurii 4.1 la Documentul 2 – “Declaratia de inactivitate Inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului” – pag 130-131 , solicitantul a incarcat in sistemul electronic de depunere al cererii de finantare documentul “Declaratie inactivitate.pdf”. In analiza documentelor depuse am constatat faptul ca Declaratia de Inactivitate depusa este aferenta altui solicitant si anume SC FARM NUTRIRION SRL, semnata si stampilata de ROSU ANDREEA ELENA in calitate de administrator al SC FARM NUTRITION SRL.

Prin urmare documentul depus de solicitant apartine altui solicitant si anume SC FARM NUTRITION SRL care are depus in aceasi sesiune cererea de finantare cu nr. 0410A000071521400607, depusa in data de 10/29/2015 12:31 PM.

Fiind in etapa de evaluare, ambele proiecte fiind depuse in aceasi sesiune, solicitantul SC BIG BELLY HOUSE SRL depune declaratia de inactivitate apartinand altui solicitant si anume SC FARM NUTRITION SRL.

Documentul nu poate fi validat deoarece este emis si apartine in totalitate altui solicitant.

Am extins verificarile si am constatat faptul ca in cazul celuluilalt solicitant SC FARM NUTRITION SRL acesta are bifat in lista de documente tot declaratia de inactivitate , in schimb nu a incarcat documentul.

Verificand in paralel cele doua cereri de finantare constam urmatoarele :

– Intreaga documentatie depusa de solicitantul SC BIG BELLY HOUSE SRL inclusiv STUDIUL DE FEZABILITATE a fost elaborat de catre beneficiar (SC BIG BELLY HOUSE SRL Constanta – str. Libertatii nr. 27, bl. LB1, sc. B, Ap 16, cam 1- telefon 0726224643 – email bigbellyhouse@gmail.com) asumat prin semnatura de Badea Paula – Administrator al SC BIG BELLY HOUSE SRL

– Pentru solicitantul SC FARM NUTRITION SRL inclusiv STUDIUL DE FEZABILITATE a fost elaborat de catre beneficiar ( Constanta, str. Corbului, nr. 4, camera 1, zona Groapa, Bl. H5, sc. B, ap. 39 telefon 0747.339.741) asumat prin semnatura de Rosu Andreea-Elena – Administrator al SC FARM NUTRITION SRL.

– Constatam faptul ca elaboratorii celor 2 documentatii depuse sunt chiar solicitantii in cauza, entitati economice distincte asa cum reiese din foile de capat ale Studiile de Fezabilitate depuse de solicitanti.

– Cele doua Studii de fezabilitate sunt identice din punct de vedere al continutului si a informatiilor prezentate cat si a tipului de investitii.

– Ofertele depuse de cei 2 solicitanti sunt identice , singura diferenta este faptul ca sunt emise in numele celor 2 societati, continutul fiind identic.

– Singura diferenta este ca solicitantul SC FARM NUTRITION SRL prevede ca si investitii un generator curent in plus fata de SC BIG BELLY HOUSE SRL

– Plansele aferente investitiei sunt identice ca si constructii, compartimentari, etc.

– Atat SC BIG BELLY HOUSE SRL cat si SC FARM NUTRITION SRL sunt membrii cooperatori fondatori in EAST GROUP FARMS COOPERATIVA AGRICOLĂ avand cota de participare la beneficii si pierderi 10% avand ca domeniu de activitate 0146 – Creşterea porcinelor                                                                                                                                                                                    Astfel constatam faptul ca doi solicitanti diferiti au studii de fezabilitate identice ca si continut, cu toate ca studiile de fezabilitate sunt elaborate de fiecare in parte.

Solicitantii (care se prezinta ca doua entitati diferite, independent din punct de vedere legal) creeaza aparenta ca cele doua investitii sunt independente, dar faptul ca SC BIG BELLY HOUSE SRL incarca in sistemul electronic declaratia de inactivitate a altui solicitant de fonduri si anume SC FARM NUTRITION SRL ne conduce la concluzia ca exista legaturi intre cei doi solicitanti. Mai mult de atat in analiza studiilor de fezabilitate, a ofertelor, planselor depuse de catre cei doi solicitanti, observam ca sunt prezentate informatii identice de catre doi solicitanti diferiti care si-au elaborat documentatiile singuri, solicitantii fiind si elaboratorii documentatiei. (studiile de fezabilitate identice ca forma, continut, exprimare, valori, cantitati, ambele proiecte propun activitati identice, similare).

Prin urmare consideram ca sunt indicii de a crea conditii artificiale prin depunerea a doua proiecte in cadrul acealeasi masuri, in aceasi sesiune, pentru obtinerea unei finantari nerambursabile in cuantum mai mare decat plafonul masurii de sprijin sau pentru a evita restrictiile impuse de legislatia in vigoare cu privire la derularea unui singur proiect in acelasi timp in cadrul aceleiasi masuri.

Prin urmare cererile de finantare depuse de SC BIG BELLY HOUSE SRL cat si de SC FARM NUTRITION SRL sunt declarate neeligibile.

 

 • CONTESTATIE ADMISA – EXCELENT FEED 2015 S.R.L. – ÎNFIINȚARE EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICĂ CREȘTERE VACI CARNE
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:
 1. Solicitantul SC Excelent Feed 2015 SRL a depus in luna octombrie un proiect pe SM 4.1 cu titlul ”Infiintare Exploatatie Zootehnica crestere vaci carne” si un al doilea proiect pe SM 4.2 cu titlul ”Construire spatiu depozitare si procesare cereale FNC”.
 2. Solicitantul SC Excelent Feed 2015 SRL, cu sediul social Sat Iratosu, nr.F.N., Judet Arad s-a infiintat la data de 15.07.2015 si are ca actionari persoane juridice SC Porkprod SRL cu 40% actiuni si actionari persoane fizice pe domnul Musca Bogdan Calin, CNP 1790529020033, cu 60% actiuni, acesta din urma avand si calitatea de administrator unic al societatii.
 3. La randul ei, SC Porkprod SRL, cu sediul social la aceeasi adresa ca SC EXCELENT FEED 2015 SRL are ca si actionar unic pe domnul Musca Bogdan Calin CNP 1790529020033, cu 100% actiuni, avand totodata si calitatea de administrator unic al societatii.
 4. SC Porkprod SRL este inregistrata in Registrul Evidente Procese si se afla in situatii litigioase cu AFIR in baza dosarului 775/108/2014, dosar care se afla si pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justie. Conform datelor de pe site-ul mai sus amintit, cauza din dosarul nr. 775/108/2014 se afla ”in procedura de filtru. Primul termen de judecata urmeaza a fi alocat ulterior.”

Putem concluziona ca  SC PORKPROD SRL, prin asociatul unic/aministrator/reprezentant legal domnul Musca Bogdan Calin, a creat conditii artificiale prin infiintarea unei noi entitati juridice distincte, respectiv SC EXCELENT FEED 2015 SRL, pliata pe conditiile de eligibilitate si selectie ale submasurilor SM 4.1 si SM 4.2,  pentru a beneficia de finantari nerambursabile in conditiile in care ,  daca depunerea proiectelor ”Infiintare Exploatatie Zootehnica crestere vaci carne” si ”Construire spatiu depozitare si procesare cereale FNC” se realiza de catre   SC PORKPROD SRL , aceasta societate nu era un beneficiar eligibil, atata vreme cat este in litigiu cu AFIR.

 • CONTESTATIE ADMISA – GRASU T. NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA – ACHIZITIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE II GRASU T. NICOLAE
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– Conform  E4.1 Raportul SAFPD OJFIR Constanta asupra verificarii pe teren,rezulta faptul ca  terenul, o parte din constructii, infrastructura de apa, energie electrica si canalizare sunt date in folosinta cu titlu gratuit la doi solicitanti ai sM4.1 sesiunea 2016, care folosecs in comun infrastructura de apa, energie electrica, canalizare. Prin urmare cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila.

 • CONTESTATIE ADMISA – DRACMAN CARMEN MARILENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA DETINUTA DE DRACMAN CARMEN MARILENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, JUDETUL TELEORMAN
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– EG 1- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili -NU este indeplinit,  deoarece  acesta a depus proiectul in perioada  01.06.-30.06.2016  cand NU  intrunea punctajul  corespunzator  pragului de calitate aferent lunii respective .

Faptul ca in Studiul de fezabilitate isi inscrie corect  autoscorarea( 43  puncte) in timp ce in CF prescoringul este supraestimat(55 puncte), se considera ca solicitantul in mod intentionat a procedat astfel.

Prin neindeplinirea punctul 7 din Declaratia F potrivit caruia „Declar pe propria raspundere ca in cazul in care nu respect oricare din punctele prevazute in aceasta declaratie  proiectul sa devina neeligibil in baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” sau contractul sa fie reziliat.  – NU se indeplineste EG1

– Solicitantul a creat conditii artificiale prin arendarea de la societatea SC Midagro SRL, a unei suprafete de 151.5505 ha, avand codul CAEN 0111 (unde actionar majoritar este sotul d-nei Dracman Carmen Marilena). Aceasta societate avea in anul 2015 suprafata de 1039,33 ha iar in anul 2016 dupa arendare are suprafata de 827,64 ha. Calculand SO-urile cu suprafata pe care o avea societatea SC Midagro SRL,atat in 2015 cat si in 2016 (dupa arendare)rezulta ca aceasta s-ar fi incadrat la procentul de 30% ajutor nerambursabil fata de 70%.

„În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

in cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro

Pentru justificarea celor enumerate mai sus se ataseaza fisei de evaluare E1.2 paginile cu coeficientii productiei standard pentru anul 2015 si 2016 ai societatii SC Midagro SRL, contractul de arenda incheiat intre societatea SC Midagro SRL si DRACMAN CARMEN MARILENA II, certificatele constatatoare si prent screen-ul APIA al celor 2 societati. Rezulta ca in mod voit s-a trecut suprafata de teren de 151,5505 ha de pe o societate pe alta pentru a beneficia de procent mai mare pentru ajutorul nerambursabil

 • CONTESTATIE ADMISA – VASILE DAN-CONSTANTIN AGRO PFA – ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE VASILE DAN-CONSTANTIN AGRO PFA
 • Preluare din raport proiecte nefinantate publicat pe site-ul AFIR:

– La Pct 6. s-a bifat nu deoarece solicitantul a creat  condiții artificiale în vederea obținerii finantarii nerambursabile. Conform  documentelor  anexate cererii de finantare solicitantul a incheiat contractul de imprumut de folosinta (comodat)  nr.2621/08.08.2016 cu domnul Priu Gheorghe si doamna Mindroc Ioana. De asemenea in urma solicitarii de informatii suplimentare prin formularul E3.4 solicitantul prezinta adeverinta nr. 34529/09.08.2016 emisa de primaria Municipiului Caracal, potrivit careia domnul Priu Gheorghe este arendatorul majoritar  al solicitantului cu 23,9981 ha din suprafata totala de 54,02ha.

Analizand documentele prezentate se constata ca există legături între arendatorul/locatorul terenului destinat realizării proiectului si al terenurilor /infrastructurii de producție luate în considerare pentru calcularea SO-ului și  solicitant.

In urma  verificari  în RECOM s-a constatat ca domnul Priu Gheorghe si doamna Mindroc Ioana sunt actionari cu o cota  50% fiecare in societatea GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL autorizata sa desfasoare activitate  conform art. 15 din L359/2004 pentru CAEN 0161- Activitati auxiliare pentru productia vegetala si 0111- Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase., acționari ai unei  societăți care are același tip de activitate* cu cel al proiectului analizat.

Ca urmare a interogarii sistemului IPA 2014-2016 au fost constatate urmatoarele:

– Solicitantul are prinscreen APIA pe anul 2016 cu o suprafata de 54,02 ha in blocurile fizice 439, 379, 174, 77, 426, 78, 70, 1603, 1673,495, 143, 380, 38, 93, 417, 262;

– societatea GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL are prinscreen APIA pe anul 2016 cu o suprafata de 76,72 ha in blocurile fizice 379, 38, 40, 93, 574, 329, 379, 364, 95, 75, 380, 565, 495, 269, 70, 77, 95. Mentionez  ca societatea a fost identificata  cu suprafete in Apia in anul 2015 cu suprafata de 70,87 ha.

– domnul Priu Gheorghe are prinscreen APIA pe anul 2016 cu o suprafata de 13,33 ha in blocurile fizice 426, 77,574, 78, 53. . Mentionez  ca domnul Priu Gheorghe a fost identificat cu suprafete in Apia in anul 2015 cu suprafata de 16,80 ha si in anul 2014 cu 20,19ha.

Analizand blocurile fizice incluse in prinscreenu-rile celor trei se constata ca au blocuri fizice comune si parcele alaturate:

– 379 cu parcela 1 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 379 cu parcela 2 la solicitant

– 77 cu parcela 22 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 77 cu parcela 5 la solicitant si 77 cu parcela 7  la domnul Priu Gheorghe

– 70 cu parcela 21 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 70 cu parcela 8 la solicitant

– 495 cu parcela 18 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 495 cu parcela 10 si 12  la solicitant

– 380 cu parcela 16 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 380 cu parcela 16 la solicitant , aceasta parcela fiind declarata de ambii.

– 93 cu parcela 9 la GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL si 93 cu parcela 18 la solicitant

– 426 cu parcela 5 la  domnul Priu Gheorghe si 426 cu parcela 6  la solicitant

– 78 cu parcela 9  la  domnul Priu Gheorghe si 78 cu parcela 7  la solicitant

Avand in vedere aspectele prezentate se constata crearea unei  entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/i, ai altor entități economice cu acelasi tip de activitate ca cel propus a fi  finanțabil prin proiect in scopul obtinerii finantarii nerambursabile deoarece GIO MASINI AGRICOLE SUD SRL nu se încadreaza în categoria solicitanților eligibili pentru finanțare cu un procent  de 90% nerambursbil.

De asemenea solicitantul s-a punctate pentru soiuri autohtone dar nu a atasat la cererea de finantare niciun document prin care sa demonstreze acest fapt.

Concluzie!! Da…stiu ca sunt pe alocuri rautacioasa..ca spun tot ce gandesc(repet asta este pentru ca eu nu am o fisa a postului si pentru ca mi-am asumat sa nu mai fiu primita la AFIR in caz de „rea-purtare”, dar eu am motivele mele pentru care am hotarat sa fiu asa..si pentru ca in definitiv nu cred ca jignesc pe cineva)..ca poate am exagerat cateodata..da sincer cand vad cazurile astea „creste inima in mine de bucurie”!!! Bravo Comisia de Contestatii!!


4 comentarii la “AVIZ AMATORILOR (2) !!!”
 1. iulian Paraschiv a spus:

  Ai muncit „olecutza” cum spuneti voi la Moldova. Buna treaba. Dar mai buna ar fi daca dupa astfel de cazuri AFIR ar face si informari in institutie pentru a evita eventuale „recidive”. In plus, stim ca exista un ordin de ministru care spune ca daca evaluarile gresite depasesc un anumit procent trebuie luate masuri. De asemenea este un ordin 30/16.02.2017, art 15. care da niste instructiuni.Inca ceva…. sper ca toate aceste proiecte sa nu aiba soarta unora de la ICCJ.

 2. Sadici Liliana-Irina a spus:

  Oleaca spunem in Moldova. 7 zile am facut creasta Fagarasilor si cand el intrebam pe tata cat mai avem imi raspundea: oleaca, oleaca mai avem. La un moment dat, cand drumul pe povarnis nu se mai termina m-am ratoit la el: oleaca asta nu e oleaca, ci e foarte mult. Cam asa e si cu munca Iuliei!

 3. Roxana a spus:

  In caz ca va este de folos:

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor/solicitantilor PNDR care se confrunta cu problema crearii conditiilor artificiale va facem cunoscuta pozitia CJUE din Cauza C-434/12 spre folosire in instanta.
  „Politica agricolă comună – FEADR – Regulamentul (UE) nr. 65/2011 – Sprijin pentru dezvoltarea rurală – Ajutor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi – Noțiunea «condiții create artificial» – Practici abuzive – Elemente de probă” in cauza C‑434/12, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria), prin decizia din 14 septembrie 2012, primită de Curte la 26 septembrie 2012, în procedura Slancheva sila EOOD împotriva Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” Razplashtatelna agentsia.
  In aceasta cauza , instanta europeana a hotarat urmatoarele:
  “…proba unei practici abuzive a potențialului beneficiar de un astfel de ajutor impune, pe de o parte, un ansamblu de circumstanțe obiective din care rezultă că, în pofida respectării formale a condițiilor prevăzute de reglementarea relevantă, obiectivul urmărit de această reglementare nu a fost atins și, pe de altă parte, un element subiectiv care constă în intenția de a obține un avantaj rezultat din reglementarea Uniunii creând în mod artificial condițiile necesare pentru obținerea acestuia (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 iulie 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, Rec., p. I‑7355, punctul 39 și jurisprudența citată).
  “ În acest context trebuie interpretate noțiunile „crearea artificială” a condițiilor necesare pentru a beneficia de o plată și „avantaj care contravine” în sensul articolului 4 alineatul (8) din Regulamentul nr. 65/2011. În primul rând, în ceea ce privește elementul obiectiv, trebuie amintit că, în temeiul considerentului (46) al Regulamentului nr. 1698/2005, schema de sprijinire a dezvoltării rurale prin FEADR urmărește în special să ajute „pentru diversificarea activităților, favorizând activitățile neagricole, precum și pentru dezvoltarea altor sectoare decât agricultura, pentru promovarea ocupării forței de muncă […] și pentru realizarea de investiții care să facă zonele rurale mai atractive în scopul inversării tendinței de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. În special, articolul 52 din Regulamentul nr. 1698/2005, în temeiul căruia a fost solicitat ajutorul pentru proiectul de investiții în discuție în litigiul principal, are drept obiectiv susținerea măsurilor de diversificare a economiei rurale și cuprinde ajutoarele pentru înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor, în scopul promovării spiritului antreprenorial și consolidării țesutului economic…….. Totuși, Curtea a statuat că nu se poate respinge finanțarea unui proiect atunci când investiția în cauză poate avea o altă justificare decât simpla plată în temeiul schemei de ajutor din cadrul FEADR (a se vedea prin analogie Hotărârea Halifax și alții, citată anterior, punctul 75). În consecință, articolul 4 alineatul (8) din Regulamentul nr. 65/2011 trebuie interpretat în sensul că condițiile de punere în aplicare a acestuia necesită prezența unui element obiectiv și a unui element subiectiv. Potrivit primului dintre aceste elemente, este de competența instanței de trimitere să aprecieze împrejurările obiective ale speței care permit să se concluzioneze că finalitatea urmărită de schema de ajutor din cadrul FEADR nu poate fi atinsă. Potrivit celui de al doilea element, este de competența instanței de trimitere să aprecieze elementele de probă obiective care permit să se concluzioneze că, prin crearea în mod artificial a condițiilor necesare pentru a beneficia de plată în temeiul schemei de ajutor din cadrul FEADR, candidatul la acordarea unei astfel de plăți a urmărit în exclusivitate să obţină un avantaj care contravine obiectivelor schemei menționate. În această privință, instanța de trimitere se poate baza nu numai pe elemente precum legăturile juridice, economice și/sau personale dintre persoanele implicate în proiecte de investiții similare, ci și pe indicii care dovedesc existența unei coordonări deliberate între aceste persoane.”
  Curtea de Justitie a concluzionat ca “În consecință, articolul 4 alineatul (8) din Regulamentul nr. 65/2011 trebuie interpretat în sensul că se opune ca o cerere de plată în temeiul schemei de ajutor din cadrul FEADR să fie respinsă pentru simplul motiv că un proiect de investiții, care candidează la acordarea unui ajutor din această schemă, nu are autonomie funcțională sau că există o legătură juridică între candidații la acordarea unui astfel de ajutor, fără ca celelalte elemente obiective din speță să fi fost luate în considerare.”
  In sensul acestor argument solutia instantei OBLIGATORIE PENTRU STATELE MEMBRE este ca
  “Articolul 4 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală trebuie interpretat în sensul că condițiile de punere în aplicare a acestuia necesită prezența unui element obiectiv și a unui element subiectiv. Potrivit primului dintre aceste elemente, este de competența instanței de trimitere să aprecieze împrejurările obiective ale speței care permit să se concluzioneze că finalitatea urmărită de schema de ajutor din cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) nu poate fi atinsă. Potrivit celui de al doilea element, este de competența instanței de trimitere să aprecieze elementele de probă obiective care permit să se concluzioneze că, prin crearea în mod artificial a condițiilor necesare pentru a beneficia de plată în temeiul schemei de ajutor din cadrul FEADR, candidatul la acordarea unei astfel de plăți a urmărit în exclusivitate să obţină un avantaj care contravine obiectivelor schemei menționate. În această privință, instanța de trimitere se poate baza nu numai pe elemente precum legăturile juridice, economice și/sau personale dintre persoanele implicate în proiecte de investiții similare, ci și pe indicii care dovedesc existența unei coordonări deliberate între aceste persoane.
  In cazul nostru, autoritatea contractanta nu a facut dovada analizelor obiective si subiective conform cauzei solutionate anterior, ignorand prevederile legale si nedovedind ca “finalitatea urmărită de schema de ajutor din cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) nu poate fi atinsă.”
  Aceasta pozitie a fost sustinuta si de catre Comisia Europeana care intr-o adresa – raspuns la o petitie formulata de un beneficiar a retinut ca “Practica recentă a Curţii Europene de Justiţie -CEJ- previne în mod explicit riscul unei interpretări discreţionare a acestui termen. Astfel, conform practicii CEJ, crearea condiţiilor artificiale trebuie să fie apreciată de la caz la caz, în funcţie de existenţa atât a factorului obiectiv determinat de faptul că proiectul nu respectă obiectivele programului măsurii, cât şi în funcţie de elementul subiectiv care demonstrează intenţia beneficiarului de a obţine un beneficiu necuvenit. Această apreciere de la caz la caz trebuie efectuată de către autorităţile române.’’(material ce poate fi gasit si pe rojust.ro).

 4. Roxana a spus:

  In plus, interpretarea obligatorie pentru toate țările UE a prevederilor art. 4 alin. 8 din Regulamentul 65/2011 (actual art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013) în cauza C 434/12 (Slancheva sila EOOD, Bulgaria), în sensul că proba unei practici abuzive a potențialului beneficiar impune:
   pe de o parte, un ansamblu de circumstanțe obiective din care rezultă că, în pofida respectării formale a condițiilor prevăzute de reglementarea relevantă, obiectivul urmărit de această reglementare nu poate fi atins, întrucât condițiile pentru obținerea plăților au fost create în mod artificial;
   pe de altă parte, un element subiectiv care constă în intenția de a obține un avantaj rezultat din reglementarea Uniunii, creând în mod artificial condițiile necesare pentru obținerea plăților.

  Astfel, ar trebui verificate nu numai elemente precum legăturile juridice, economice și/sau personale dintre persoanele implicate în proiecte de investiții, ci ar trebui și să fie identificate indicii clare care să dovedească existența unei coordonări deliberate între aceste persoane.

  Dar daca evaluarea conditiilor artificiale se opreste la existenta proiectelor finantate din fonduri europene ale vecinilor… nu mai exista timp pentru studiu 🙂

Comentariul tau